Bog-Art

Chris Moens - Paintings
Contact the gallery for available works.

Text

EN

To perpetuate the Intangible and to shape the volatile Form are the working grounds of the Artist. The secret lies in capturing the Moments’ richness when creating.

“ … My background as a floral artist allowed me to develop my actual form of expression. I was looking for a way to make the beauty last longer for everyone to enjoy. Acrylic paint onto different carriers furnished the language to communicate what I felt, providing the words to express the emotions of life. I’m always in search to find new ways of combining materials, making organic forms appear or bringing to life textures with a feel of nature …”

NL

Het bestendigen van het Ongrijpbare en het vastleggen van de vluchtigheid der Vormen zijn het werkterrein van de kunstenaar. De kunst bestaat erin de Kracht van het moment te vangen op het ogenblik van creatie.

“ … Vanuit mijn achtergrond bloemschikken evolueerde ik naar mijn huidige uitdrukkingsvorm omdat ik op zoek was naar een manier om van de schoonheid langer te kunnen genieten. Acryl op diverse ondergronden gaf me de taal om te communiceren wat ik voelde, de woordenschat van eigen emoties bij het leven in de Wereld. Ik tracht steeds nieuwe manieren te vinden om materialen te combineren, zodat mooie organische vormen ontstaan of er een textuur verschijnt met een natuurlijk verloop …“


Questions? Remarks? Suggestions?

Do you want to discover more works of a given artist? More information about her or his career so far?

Don't hesitate, let us know.

We highly appreciate your interest and always respect your privacy.


Home   Artists   Exhibitions   Vernissages   About    Contact   Newsletter   Privacy Policy   Terms and Conditions

© 2012 - 2024 Bog-Art Contemporary. All rights reserved.